Bulông S10T/ F10T JIS II 09

Liên hệ hỏi giá
(+84)962.616.136
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0978.016.111
KD2: 0962.618.561
KD3: 0981.213.009
KD4: 0962.619.176
KD5: 0967.274.262
KD6: 0962.616.136
Sản phẩm Bulong JIS II09
Mô tả Cấp bền Quy cách
Bulong Đai ốc Vòng đệm
Bulong cắt đứt cường độ cao S8T F10 (F8) F35 M12 – M24
S10T F10
S11T
Cơ tính mẫu thử bulong
Cấp bền Giới hạn bền Giới hạn chẩy Độ giãn dài Độ thắt thiết diện
S8T/F8T 800 ~1000
(81.6 ~ 102.0)
640 min
(65.3 min)
16 45
S10T/F01T 1000 ~ 1200 900 min
(91.8 min)
14 40
S11T/F11T 1100 ~ 1300
(112.2 ~ 132.6)
950 min
(96.9 min)
14 40