Vít Tự Khoan

Vít tự khoan là một loại vít ở mũi được xẻ rảnh dạng đuôi cá giúp cho vít tự khoan dễ dàng ăn sâu vào trong các vật liệu thép, tôn và các vật liệu khác mà không cần phải khoan mồi. Vít tự khoan hiện nay được sử dụng rất nhiều, hầu hết trong công nghiệp, đời sống sinh hoạt hằng ngày. Vít tự khoan với nhiều chủng loại và kích thước khác nhau lên có tên gọi khác nhau như vít tự khoan đầu bằng, vít tự khoan đầu dù, vít từ khoan đầu lục giác hay là vít bắn tôn …