Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Dự án lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) khởi công ngày 23/10/2013.