Hỗ trợ trực tuyến
(+84)962.616.136
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0981.213.009
KD2: 0989.636.725
KD3: 0986.386.206
KD4: 0962.616.136
KD5: 0967.274.262

Tòa Nhà Văn Phòng Quốc Hội

31/01/2016 12:21

Văn phòng Quốc hội là cơ quan của Quốc hội, có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp của Quốc hội.

Nhà Văn Phòng Quốc Hội

Tòa nhà VP quốc Hội
Dịch vụ khác
© Copyright 2015 Smart Viet Nam