Ống Thép Giàn Giáo Cốp Pha

MSP
Chất liệu Material/ Thép carbon
Xuất xứ Việt Nam/ Malaysia/ Trung Quốc
Hỗ trợ trực tuyến
(+84)962.616.136
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0962.619.176 Thắm
KD2:0978016111 Quỳnh
KD3: 0967.274.262 Huế
KD4: 0981.213.009 Thương
KD5: 0962.618.561 Huynh
KD6: 0962.616.136 Hải Ánh

– Các sản phẩm khoá giáo, Cùm, Kẹp, Khoá, Ống, Mâm giàn giáo… Dùng trong lắp dựng giàn giáo, dùng liên kết cố định hai đoạn ống thép lại với nhau.
– Mỗi ống thép phải được gắn liên kết liền lại với nhau để tạo ra một cấu chúc mạnh mẽ, và tại mỗi khớp nối, một khoá giàn giáo có thể được sử dụng để tạo ra một góc hoặc một đường thẳng chặt chẽ đảm bảo các thành phần để sử dụng.
– Khoá giàn giáo là một thiết bị được sử dụng tại một khớp nối giữa các ống thép trên một cấu trúc giàn giáo để đảm bảo cố định các ống thép tại chỗ. Cấu chúc giàn giáo thường được dùng tại địa điểm xây dựng để cho phép công nhân di chuyển trên giàn giáo cốp pha một cách an toàn.

Ống Thép Giàn Giáo Cốp Pha   

Ống thép giàn giáo và kẹp ván