Vít trí lục giác đầu bằng DIN913

Chi tiết sản phẩm

Liên hệ hỏi giá
(+84)962.616.136
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0978.016.111
KD2: 0962.618.561
KD3: 0981.213.009
KD4: 0962.619.176
KD5: 0967.274.262
KD6: 0962.616.136
D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
Dp(max) 2 2.5 3.5 4 5.5 7 8.5 12 15 18
S 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12
D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
Dp(max) 2 2.5 3.5 4 5.5 7 8.5 12 15 18
S 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12