Bu Lông Ốc Vít | Bảng Quy Đổi Hệ Mét – Inch

Trong nganh cơ khí hay các ngành khác, mỗi một quốc gia khác nhau sử dụng các cách đo khác nhau nhưng trên thế giới đa số được sử dụng hệ INCHES là phổ biến. Dưới đây là bảng quy đổi hệ INCHES sang hệ MÉT