Ty Rằng Ty Ren Vuông

MSP
Chất liệu Sắt/ Thép
Xuất xứ Việt Nam/ Malaysia/ Trung Quốc
Cấp bền Tiêu Chuẩn NSX
Hỗ trợ trực tuyến
(+84)962.616.136
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0962.619.176 Thắm
KD2:0978016111 Quỳnh
KD3: 0967.274.262 Huế
KD4: 0981.213.009 Thương
KD5: 0962.618.561 Huynh
KD6: 0962.616.136 Hải Ánh
Ty ren vuông hay còn gọi là ty răng, ty chuồn chuồn, ty ren suốt được sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng dùng ty ren làm xuyên tường, cột, giữ và có định hai mảng cốp pha để phục vụ công đoạn đổ bê tông và nhiều ứng dụng khác ở công trường xây dựng, ty ren vuông thường phải đi cặp đôi với bát chuồn.

Hình ảnh của ty ren vuông:

Ty ren vuông hay còn gọi là ty răng, ty chuồn chuồn, ty ren suốt được sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng dùng ty ren làm xuyên tường, cột, giữ và có định hai mảng cốp pha để phục vụ công đoạn đổ bê tông và nhiều ứng dụng khác ở công trường xây dựng, ty ren vuông thường phải đi cặp đôi với bát chuồn. Hình ảnh của ty ren vuông:
Hình ảnh Ty ren vuông, ty rằng