Ty Ren Xuyên Suốt

Liên hệ hỏi giá
(+84)962.616.136
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0978.016.111
KD2: 0962.618.561
KD3: 0981.213.009
KD4: 0962.619.176
KD5: 0967.274.262
KD6: 0962.616.136
Ty ren xuyên suốt được sử dụng cho các công trình xây dựng, thi công cho các công trình cơ điện và phòng cháy chữa cháy.

Bảng chi tiết các sản phẩm ty ren
Mã sản phẩm Ren Chiều dài Cường độ
CTRS-M6 6 50 – 3000 4.6/ 5.6/ 8.8
CTRS-M8 8 50 – 3000 4.6/ 5.6/ 8.8
CTRS-M10 10 50 – 3000 4.6/ 5.6/ 8.8
CTRS-M12 12 50 – 3000 4.6/ 5.6/ 8.8
CTRS-M16 16 50 – 3000 4.6/ 5.6/ 8.8
CTRS-M18 18 50 – 3000 4.6/ 5.6/ 8.8
CTRS-M20 20 50 – 3000 4.6/ 5.6/ 8.8
CTRS-M22 22 50 – 3000 4.6/ 5.6/ 8.8