Vít pake đầu dù thân bulong IFF-27

MSP IFF-27
Kích thước M3 – M8
Chất liệu Inox201; 304;316/ Thép hợp kim.
Xuất xứ Việt Nam/ Malaysia/ Trung Quốc.
Liên hệ hỏi giá
(+84)962.616.136
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0978.016.111
KD2: 0962.618.561
KD3: 0981.213.009
KD4: 0962.619.176
KD5: 0967.274.262
KD6: 0962.616.136
D M3 M4 M5 M6 M8
P 0.5 0.7 0.8 1 1.25
Dk(min) 6.4 8.9 11.2 13.3 17
K(max) 2.05 2.56 3.25 3.9 5
Nr. Phillips (H) 1 2 2 3 4
D M3 M4 M5 M6 M8
P 0.5 0.7 0.8 1 1.25
Dk(min) 6.4 8.9 11.2 13.3 17
K(max) 2.05 2.56 3.25 3.9 5
Nr. Phillips (H) 1 2 2 3 4