Tin tức

Bản vẽ kỹ thuật bulong ốc vít bằng tay năm 1910

Từ bản vẽ kỹ thuật bu lông ốc vít bằng tay năm 1910 đến nay đã trở thành tài liệu kỹ thuật tiêu chuẩn ứng dụng trong ngành sản xuất chế tạo bu lông ốc vít.

Chi tiết lắp xiết gồm bu lông, đai ốc, vít đang được sử dụng hiện nay có cấu tạo với các kích thước và hệ thống ren tiêu chuẩn. Cấu tạo, kích thước tiêu chuẩn đó được hình thành từ lâu bằng phác thảo vẽ tay do một sinh viên kỹ thuật được đào tạo tại trường Đại học Michigan. 

Bản vẽ kỹ thuật bulong ốc vít bằng tay cổ điển nhất

thông tin về bản vẽ kỹ thuật bu lông ốc vít bằng tay

Thông tin về nguồn gốc bản vẽ kỹ thuật bulong ốc vít được thể hiện rõ ràng ở phần góc bên phải của bản phác thảo. Có thể thấy, bản vẽ kỹ thuật bằng tay này có từ rất sớm, ngày 10/11/1910. 

Không khó để nhìn thấy hình ảnh một phần của bản vẽ này được sao chép lại bởi vì chính nó là tài liệu tiêu chuẩn dành cho những ai đang nghiên cứu về bu lông, đai ốc và con vít và là tài liệu giảng dạy tại các trường kỹ thuật.

Là tác phẩm vẽ tay đầu tiên trên giấy với 3 loại mực đỏ và đen. Đây là một bài tập phác thảo với chín bản vẽ kỹ thuật và các phép đo tỷ lệ đi kèm. 

bản phác thảo bu lông đai ốc trên giấy đầu tiên

Cấu trúc tỷ lệ từng phần của bu lông đai ốc được chia rất rõ ràng. Hình ảnh minh họa chi tiết cấu trúc ren bên trong của đai ốc và chiều dài cấu trúc ren trên thân bu lông.

cấu tạo hệ thống ren trên bu lông

Các nét phác thảo sắc nét như được vẽ bằng phần mềm đồ họa trên máy tính. 

chi tiết hình ảnh cấu tạo hệ ten bu lông đai ốc

Cuối cùng là hình ảnh chi tiết về các cấu tạo hệ ren của bu lông ốc vít. Bao gồm hệ thống ren Anh, ren hệ mét, ren hợp nhất, ren tam giác hệ mét, ren thang ACME. Tỷ lệ và công thức tính tỷ lệ ren của từng hệ ren được chú thích khá rõ ràng để người đọc dễ nghiên cứu.

Xem thêm:

Một số tiêu chuẩn ren chi tiết lắp xiết thông dụng thế giới (Phần 1)

Một số tiêu chuẩn ren chi tiết lắp xiết thông dụng thế giới (Phần 2)

Những tài liệu sẽ chép sử dụng trong lĩnh vực giảng dạy hoặc thông tin tiêu chuẩn được lấy ra từ chính bản vẽ kỹ thuật bulong ốc vít bằng tay này.