Tài Liệu Kỹ Thuật

Đai ốc cánh – Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 335:1986

Đai ốc cánh (Fly nuts) khác đai ốc 6 cạnh vì nó có thiết kế phần cánh dễ dàng sử dụng tay vặn và tất nhiên loại êcu này phù hợp với bu lông tai chuồn.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 335:1969 về Đai ốc cánh – Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành trước đây đã không còn hiệu lực và được thay thế bằng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 335:86

Phạm vi áp dụng TCVN 335:86 về đai ốc cánh

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đai ốc cánh có đường kính đến 12 mm, cấp chính xác B. 

Kích thước tiêu chuẩn của đai ốc cánh

Đai ốc cánh hay còn gọi là đai ốc tai chuồn, Êcu tai hồng, tên của nó gần tương tự với tên của bu lông tai chuồn.

Cấu tạo đặc trưng của loại đai ốc này là không phải 6 cạnh thông thường, nó có phần tai cấu tạo hoàn toàn giống với bu lông tai chuồn. 

bảng kích thước đai ốc cánh

Bên cạnh đó, kích thước cạnh vát lỗ ren đai ốc theo TCVN 2034 – 77

Vật liệu sản xuất đai ốc tai chuồn

Vật liệu sản xuất đai ốc khá đa dạng và thường đi cùng với bu lông nên chất liệu của đai ốc đồng chất với bu lông.

bảng thông tin vật liệu chế tạo đai ốc cánh

Yêu cầu kỹ thuật đai ốc cánh chuồn

  • Đai ốc phải chế tạo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 335:86 và TCVN 1916 – 76
  • Ren theo TCVN 2248 – 77, miền dung sai 6H theo TCVN 1917- 76. Cho phép chế tạo đai ốc có miền dung sai 7H hoặc 6G
  • Sai lệch giới hạn các kích thước của đai ốc: D, D1 và L theo js15, H theo h14; h, b và b1 theo js16
  • Dung sai độ vuông góc của mặt tỳ so với lỗ ren theo cấp chính xác 12

Yêu cầu kỹ thuật về đai ốc tai chuồn được xác định rõ ràng trong từng tiêu chuẩn cụ thể. Để rõ hơn các tiêu chuẩn này bạn đọc có thể tra cứu thêm trên Internet.

***Bài viết xem thêm: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1905 – 76 về đai ốc 6 cạnh tinh