LỊCH SỬ TẬP ĐOÀN SMART VIỆT NAM

Trong cả chặng đường 10 năm kể từ 2008 đến nay, tập đoàn chúng tôi đã có những bước thay đổi, phát triển cũng như đạt được nhiều thành tựu lớn.

Smart Việt Nam –  Công ty Sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm lắp siết, bu lông inox các loại – Đối tác chế tạo khuôn mẫu và sản phẩm nhựa chính xác.