Tin tức

Một số tiêu chuẩn ren chi tiết lắp xiết thông dụng thế giới (Phần 2)

Tiêu chuẩn ren chi tiết lắp xiết thông dụng thế giới (phần 2) sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc thông tin về 2 loại ren thang.

Ren thang (hay ren hình thang) có cấu tạo hình thanh cân và được tính bằng đơn vị mm. Thông thường khi nó đến chi tiết lắp xiết sản xuất ren hình thanh thì góc sườn ren là 30. Thế nhưng, nó chỉ đúng với loại ren thang hệ mét. Bởi ren thang gồm có 2 kiểu ren đó là ren thang hệ mét và ren thang ACME. 

Ren chi tiết lắp xiết – Ren thang ACME 

Ren thang được sử dụng phổ biến trong động lực bởi nó có nhiều ưu điểm về độ bền và dễ chế tạo hơn kiểu ren vuông. Trên thực tế, ngoài tiêu chuẩn ren thang ACME thì ren thang còn được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 2904 -1977 và tiêu chuẩn DIN 1. 

Tiêu chuẩn ren thang ACME

Tiêu chuẩn chi tiết lắp xiết sản xuất ren thang ACME (Mỹ) được phân thành 3 loại cơ bản sau đây:

 • General purpose – G : là loại ren được lựa chọn dùng cho mục đích thông thường và nó gồm 3 cấp chính xác là 2G, 3G và 4G trong đó cấp 2G được ưu tiên sử dụng.
 • Centralizing – C : có khe hở giữa đường kính đỉnh ren trong và ren ngoài nhỏ hơn, dùng trong trường hợp cần hạn chế ma sat sườn ren và võng thân ren. Loại ren này có 6 cấp chính xác từ 2C đến 6C nhưng thường không dùng 2 cấp 5C và 6C.
 • Stub : dùng trong những trường hợp yêu cầu bước ren thô và chiều sâu ren thấp. Cấp chính xác của nó tương ứng với cấp chính xác 2G, 3G và 4G của ren loại G. Tiêu chuẩn về ren Stub được trình bày trong ASME/ANSI B1.8-1988.

Ký hiệu thường gặp đối với ren thang ACME:

1.750-6-ACME-4C

 • 1.750 : đường kính danh nghĩa 1.75in
 • 6 : có 6 ren trên 1 inch
 • ACME : ren thang theo tiêu chuẩn ASME
 • 4C : cấp chính xác 4 cho ren loại C

2.875-0.4P-0.8L-ACME-3G

 • 2.875 : đường kính danh nghĩa 2.875in
 • 0.4P : bước ren 0.4in
 • 0.8L : bước xoắn 0.8in
 • ACME : ren thang theo tiêu chuẩn ASME
 • 3G : cấp chính xác 3 cho ren loại G

½ – 20 Stub ACME – 2G M1

 • ½ : đường kính danh nghĩa 0.5in
 • 20 : có 20 ren trên 1 inch
 • Stub – ACME : ren thang ACME loại Stub
 • 2G : cấp chính xác theo ren loại G
 • M1 : kích thước được hiệu chỉnh theo nhóm 1

Ren thang hệ mét 

Ren thang hệ mét dùng góc sườn ren 30o thay vì 29,cấu tạo ren hình thang cân. Do đó, có thể thấy sự chênh lệch giữa ren thang hệ mét với ren thang ACME không quá lớn nên khá nhiều người nhầm lẫn 2 loại ren này là một. 

tiêu chuẩn ren thang hệ mét

Ren thang hệ Met có đường kính từ 8mm đến 300mm được tiêu chuẩn hóa trong hai tiêu chuẩn : ISO 2904-1977 và DIN 103. Giữa hai tiêu chuẩn này có hai điểm khác biệt cơ bản như sau :

 • Tiêu chuẩn ISO quy định nhiều bước ren cho một đường kính danh nghĩa trong khi tiêu chuẩn DIN chỉ qui định một bước ren cho một đường kính danh nghĩa
 • Tiêu chuẩn ISO áp dụng khe hở như nhau đối với đường kính đỉnh và đường kính đáy ren trong khi tiêu chuẩn DIN khe hở của đường kính đáy ren lớn hơn từ hai đến ba lần so với khe hở của đường kính đỉnh ren.

Ký hiệu thường gặp đối với ren thang hệ mét:

TR 60 x 18 (P9) LH

 • TR : ren thang
 • 60 : đường kính danh nghĩa 60mm
 • P9 : bước ren 9mm
 • 18 : bước xoắn 18 (ren có 2 đầu mối)
 • LH : ren trái (ren phải không cần ghi)

Xem thêm: Một số tiêu chuẩn ren chi tiết lắp xiết thông dụng thế giới (Phần 1)