Tài Liệu Kỹ Thuật

Ren côn tiêu chuẩn JIS, Ren côn tiêu chuẩn ASTM

Ren côn tiêu chuẩn JIS và ren côn tiêu chuẩn ASTM là 2 loại ren côn thể hiện trên chi tiết nhìn bằng mắt thường thì có thể giống nhau nhưng thực tế khi lắp ráp nó sẽ thể hiện rõ sự khác biệt.

JIS là tiêu chuẩn Nhật Bản, từ viết tắt của Japanese Industrial Standards được điều phối bởi Ủy ban Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản. Ren côn tiêu chuẩn JIS có ký hiệu là PT.

ASTM là tiêu chuẩn Mỹ, từ viết tắt của American Society for Testing and Materials. Loại ren côn theo tiêu chuẩn ASTM có ký hiệu là NPT.

Ren PT (ren côn tiêu chuẩn Nhật) và ren NPT (ren côn tiêu chuẩn Mỹ), nhìn bên ngoài gần giống nhau.

Tuy nhiên, 2 loại ren côn theo 2 tiêu chuẩn riêng này có sự khác nhau cơ bản khi lắp ráp vào sản phẩm. Nhìn vào bảng thông số kỹ thuật của ren côn PT và ren côn NPT ta sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt.

kích thước gia công ren côn PT và ren côn NPT

Kích thước khi gia công ren côn PT và ren côn NPT

Kích thước ống dầu khi sử dụng ren côn PT và ren côn NPT

Kích thước ống dầu khi sử dụng ren côn PT và ren côn NPT

Nhìn vào các thông số kỹ thuật có thể thấy được sự khác biệt cơ bản giữa 2 loại ren côn thể hiện trên bulong và đai ốc.

***Bài viết xem thêm: Thuật ngữ cấu tạo ren chi tiết lắp xiết (Bu lông) thường gặp