Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông số kỹ thuật về lực xoắn (momen xoắn) của bu lông

Lực xiết bu lông là lực hữu ích kết hợp với cánh tay đòn của dụng cụ xiết tạo thành mô-men xoắn (mô-men xiết bu lông) đủ lớn tác động lên đầu bu lông nhằm xiết chặt hoặc nới lỏng mối ghép. 

Tiêu chuẩn về thông số kỹ thuật lực xoắn (momen xoắn) bu lông

Mỗi một quốc gia đều ban hành một tiêu chuẩn riêng về lực xoắn (momen xoắn) bu lông. Song tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn riêng nào về thông số kỹ thuật lực xoắn của bu lông nhưng cũng đã có Yêu cầu về lực xiết bu lông dưới dạng phụ lục đính kèm trong một vài tiêu chuẩn về lắp ghép cơ khí.

Dưới đây các bảng thông số kỹ thuật về lực xiết bu lông theo Tiêu chuẩn TCVN 8298 : 2009

tiêu chuẩn lực xoắn về bu lông

MARYLAND METRICS Technical Data Chart
Standard tightening torque for metric screw threads
Basic data courtesy of Tohnichi Torque Handbook

Bảng tiêu chuẩn TCVN lực xoắn về bu lông

***Xem thêm: 

Tiêu chuẩn bu lông đai ốc hệ inch

Tiêu chuẩn độ dài ren lửng của bu lông lục giác, bu lông lục giác chìm